Formalności przed ślubem

 

 

Witam Cię serdecznie,

 

Pierwszym krokiem, jaki musicie zrobić po ustaleniu, że chcecie się pobrać jest podjęcie decyzji o charakterze i rozmiarze Waszej uroczystości.

 

Musicie zdecydować jaki chcecie wziąć ślub i w jakiej formie. Do wyboru macie następujące możliwości:

 

ślub cywilny zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego,

 

ślub kościelny zawierany w Kościele (ta wersja dostępna jest tylko dla par które są już po ślubie cywilnym),

 

– oraz tzw. ślub konkordatowy zawierany w kościele, ale pociągający za sobą również skutki cywilno-prawne.

 

 

Najczęściej wybieranym wariantem jest ostatnio ślub konkordatowy.

Pozwala on zawrzeć w kościele sakramentalny związek małżeński ze skutkami prawnymi ślubu cywilnego.

 

Jeśli decydujecie się jednak zarówno na ślub cywilny jak i kościelny, to pamiętajcie, że wypadałoby abyś miała do każdego ze ślubów dwa oddzielne stroje, a niekiedy również dwie wiązanki. Również i Pan Młody może pokazać się w dwóch różnych garniturach.

 

Ślub Cywilny

 

Tradycją jest, że ceremonia ślubna odbywa się w gmachu Urzędu Stanu Cywilnego. Jednak na  Wasze życzenie może ona zostać przeniesiona w bardziej odpowiednie miejsce np. w plener lub do  wynajętej sali balowej. Tutaj ogranicza Was tylko fantazja i zgoda urzędnika Stanu Cywilnego. Dlatego zanim  zaczniecie szukać miejsca ceremonii, upewnijcie się czy wybrany przez Was Urząd udziela zgody na tego typu zmiany.

 

Niezależnie od tego gdzie postanowicie się pobrać, musicie zjawić się tam co najmniej miesiąc przed planowanymi zaślubinami i złożyć następujące dokumenty:

 

Wcześniej pobrane wnioski – w pełni wypełnione i podpisane

 

Informację o podjętej decyzji co do przyjmowanego nazwiska, zazwyczaj dotyczy to Panny Młodej i przyszłych dzieci. Jeżeli postanowiłaś pozostać przy swoim panieńskim nazwisku lub też rozszerzyć je o nazwisko męża, wówczas i ta informacja powinna trafić do Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Wydrukowaną informację lub druk informujący o dokonanej wpłacie na konto Urzędu Stanu Cywilnego, pokrywającego koszty przygotowań związanym ze ślubem i opiewającym na kwotę około 80 zł.

 

– Zarówno Ty jak i Twój przyszły mąż powinniście zabrać ze sobą dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia, ten ostatni dokument można bez większych przeszkód uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego znajdującego się w mieście Waszego pochodzenia.

 

W razie niemożności dotarcia i pobrania aktu urodzenia z właściwego oddziału, można poprosić o pomoc kogoś z rodziny, aktualnie znajdującego się w obrębie miasta lub wypełnić wniosek o dosłanie odpowiedniego dokumentu na podany w nim adres. Zazwyczaj do tego typu sytuacji dochodzi gdy Państwo Młodzi postanawiają się pobrać, mieszkając już od jakiegoś czasu za granicą lub jedno z małżonków nie jest w stanie stawić się w Urzędzie osobiście, np. z powodu choroby. Jeżeli akt urodzenia ma zostać pobrany przez któregoś z członków rodziny, wówczas dobrze by było gdyby posiadał upoważnienie osoby, której wyświadcza ową przysługę. Wyjęcie wniosku może wiązać się z opłatą, która nie powinna być większa niż 20-30 zł.

 

Gdy już nastanie ten dzień, pamiętajcie żeby być na miejscu przynajmniej 30 minut przed ustaloną godziną. Obrączki można powierzyć jednemu ze świadków, aby w stresie ich gdzieś nie zapodziać:)

Sama uroczystość trwa kilkanaście minut i może być utrwalona przez fotografa jak i kamerzystę.

 

Tak jak ma to miejsce w kościele, tak samo i tutaj możemy zaprosić najbliższą rodzinę, znajomych. Jednak przy większej ilości zaproszonych gości musimy to wcześniej zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wiąże się to z opłatą uzależnioną od ilości zaproszonych gości, a także innych wybranych udogodnień takich jak szampan, wybrana muzyka itp. Płacimy tutaj za całą ceremonię odbywającą się w USC a jej koszt jest zmienny.

 

Ślub konkordatowy

 

Bardzo popularne ostatnio stało się małżeństwo konkordatowe. Łączy ono w sobie ślub kościelny i cywilny. Formalności co prawda są takie same jak w przypadku ślubu kościelnego i cywilnego, ale za to bierzemy już tylko jeden ślub, który zwyczajowo jest w parafii Pani Młodej. Taki ślub jest idealnym wyjściem dla wielu par i co najważniejsze jest on uznawany zarówno przez władze państwowe jak i kościelne.

 

Decydując się na ślub konkordatowy, musimy pamiętać aby przynajmniej pół roku przed wybranym przez nas terminem zgłosić się do parafii w której odbędzie się ceremonia, aby nikt nas nie uprzedził z wyborem tej właśnie daty jak również godziny o której chcemy wziąć ślub.

 

Następnie musimy odszukać akt chrztu, bierzmowania no i oczywiście przystąpić do spowiedzi Świętej.

 

Ponadto czekają nas nauki przedmałżeńskie, których głównym zadaniem jest upewnienie nas w swej decyzji, o naszej wzajemnej miłości, a nawet pozwolić poznać te cechy osobowości, o których istnieniu dotąd nie wiedzieliśmy. Tego typu kursy, zajęcia z przyszłymi małżonkami, trwają około 9-10 tygodni. Odbycie nauk tego typu jest koniecznością, a na zakończenie kursu otrzymujemy zaświadczenie o ich odbyciu, które następnie wraz z innymi dokumentami musimy przedstawić w kancelarii parafialnej.

 

Kolejnym punktem jakiego musimy dopilnować są niedzielne zapowiedzi, które muszą zostać odczytane. Jeśli należycie do różnych parafii to poproście proboszcza parafii w której odbędzie się ślub, o wyrażenie zgody na odczyty i ślub poza ta właśnie parafią.

 

Teraz jest także moment na udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego. Trzy miesiące przed planowanymi zaślubinami powinny wystarczyć na załatwianie wszystkich formalności, zarówno świeckich jak i kościelnych, w jednym czasie, a to z pewnością ułatwi Wam życie i zaoszczędzi czasu.

 

Do podstawowych dokumentów, jakie należy mieć podczas takiej wizyty, należą:

 

Wasze dowody osobiste

 

– Wcześniej wybrane odpisy aktów urodzenia (to może się wiązać z uiszczeniem niewielkiej opłaty w Urzędzie Stanu Cywilnego).

 

Ponownie będziemy musieli się stawić z tymi i innymi dokumentami na dwa tygodnie przed ślubem, tym razem zabierając ze sobą naszych świadków. Również ich dane muszą zostać spisane, w tym ich imiona, nazwiska, wiek i wyznanie, itp. Jeśli świadkowie nie mogą zjawiać się osobiście u księdza czy proboszcza zaprzyjaźnionej parafii wtedy Wy sami udzielacie wszystkich informacji.  Pamiętajmy jednak, że świadkowie muszą być po sakramencie bierzmowania i spowiedzi świętej. Natomiast Wy jako państwo młodzi na to spotkanie musicie zabrać wcześniej otrzymane zaświadczenia o:

 

odbyciu nauk przedmałżeńskich

przystąpieniu do wszystkich sakramentów (chrztu, bierzmowania, spowiedzi)

wygłoszeniu zapowiedzi

informacji o zgodzie z Urzędu Stanu Cywilnego na zawarcie związku małżeńskiego udzielanego przez kościół.

 

Po dostarczeniu wszystkich potrzebnych dokumentów pozostaje nam tylko odbycie jeszcze jednego sakramentu pokuty i sama uroczystość ślubna, przed którą odświętnie ubrani państwo młodzi i świadkowie podpisują odpowiednie zaświadczenia cywilno-kościelne.

 

pozdrawiam

 

Paweł Kamiński

www.fotoifilm-lublin.pl

www.facebook.com/fotoifilm

 
 
 
Autor tekstu

Paweł Kamiński

Wojciech Chudzik

Zdjęcia: pinterest